لوله کشی

چطور لوله کشی آب و تاسیسات را برای دیوارسبز تیاب آماده کنیم؟ همانطور که در مقالات قبلی شرح داده شده، لوله کشی دیوارسبز تیاب از بالاترین نقطه دیوارسبز انجام می شود.   برای لوله کشی دیوار سبز چه شما دیوار...