اینستاگرام

اینستاگرام گلدون دیواری تیاب تاریخچه و اطلاعاتی در زمینه اینستاگرام اینستاگرام توسط کوین سیستروم و مایک کرایگر در سان فرانسیسکو تولد یافت. در واقع ابتدا تنها نرم افزار مربوط به عکاسی با موبایل بود که بعدا با هدف ایجاد ویژگی‌های بیشتری از نرم افزارهای موجود در آن...